نوار آپیستان نوار آپیستان
فعالیت و حرکت زنبورها در داخل کندو باعث می‌گردد که بدن آنها با نوار آپیستان تماس یافته و به ماده موثره فلووالینات آغشته گردد و انگل واروا را ازبین ببرد.
 دی مينازن اسيچورت (همازن) دی مينازن اسيچورت (همازن)
هر میلی‌لیتر داروی همازن حاوی 70 میلی‌گرم دی مینازن اسیچورت می‌باشد. این دارو محصولی از نصر فریمان است.
 نیکلوزاماید 1250 (دامیاکلونیل 1250) نیکلوزاماید 1250 (دامیاکلونیل 1250)
هر بلوس نیکلوزاماید 1250 (دامیاکلونیل 1250) حاوی 1250 میلی‌گرم نیکلوزاماید پیپرازین می‌باشد. این دارو محصولی از شرکت دامیاران اراک است.
 آلبندازول 600 (دامیابندازول 600) آلبندازول 600 (دامیابندازول 600)
هر بلوس آلبندازول 600 (دامیابندازول 600) حاوی 600 میلی‌گرم آلبندازول می‌باشد. این دارو محصولی از شرکت دامیاران اراک است.
 بوپارواکون (بوتالون) بوپارواکون (بوتالون)
هر میلی‌لیتر داروی بوتالون حاوی 50 میلی‌گرم ماده موثر بوپارواکون می‌باشد. این دارو محصولی از شرکت نصر فریمان است.