شرکت آژنددام توس پس از اخذ مجوز توزیع در سال 1384 در استان خراسان بزرگ به عنوان دومین شرکت پخش خصوصی ،اولین قرارداد خود را با شرکت دارویی نصر فریمان بصورت انحصاری امضاء نمود و پس از آن قراردادهایی را با شرکتهای ذیل به انجام رسانید که همکاری با برخی از آنان تا کنون ادامه دارد. اسامی آن در ذیل تقدیم می گردد:

1-      شرکت دارویی نصر فریمان

2-      شرکت دارویی سیانس

3-      شرکت فاضل درخشان

4-      شرکت لالوک

5-      شرکت دامیاران اراک

6-      شرکت پخش زرین پخش آوا

7-      شرکت اعتدال گستر پاسارگاد

8-      سرم سازی ثامن

9-      سرم سازی قاضی تبریز

10-   شرکت داروپخش

11-   شرکت حکیم گستر مهتاب

12-   شرکت پایا دارویه

13-   شرکت پارسیان پخش اکسیر

14-   شرکت درمان گستر زولا

15-   شرکت کاسپین ماکی

16-   گروه دکتر حسین زاده

17-   شرکت دامین طب روز

18-   شرکت نیکوتک

19-   شرکت پند

20-   پاورین

21-   والا اندیشان داروی ناب

22-   آمینه گستر

23-   سینا فریمان

24-   گیاه پرنیان اطلس

25-   بصیر شیمی

26-   سانت

27-   سورن دام

28-   به بان شیمی

29-   اقتصاد پژوهان آسیا

30-   آرین رشد افزا

31-   گلبار شیمی دانه

32-   اصفهان مکمل

33-   کارپیرا

34- ولشت دارو

35-   شفاگستر کلار و.....

پس از تقسیم استان خراسان به استانهای شمالی و رضوی و جنوبی و پس از آن ابلاغ چارت اداره دامپزشکی در تفکیک شرکتهای پخش سراسری و استانی و نیز صدور مجوزهای پیاپی از طرف اداره کل و الزام به تقسیم کار و از طرفی وفور شرکتهای تولید مکمل و افزودنی و نیز شرکتهای دارای ضدعفونی کننده ایرانی و خارجی و اصرار شرکتها بر تارگتهای فروش ، همه وهمه شرکت آژنددام را بر آن داشت تا دست به انتخاب بزند و به همکاری با بخشی از شرکتها خاتمه دهد.

شرکت آژنددام توس در این بین بر سیاست عدم توزیع محصولات تکراری پای فشرده است وخود را به انجام  دستورالعمل های اداره دامپزشکی در حفظ حریم شرکتها و عدم مداخله در نمایندگی های دیگر و فروش به داروخانه های دامپزشکی و عدم فروش مستقیم به مرغدار و گاودار و حفظ سود پیش بینی شده  برای هر رده کاری ملزم کرده است ولی متاسفانه شرکتهای همکار این قوانین را بر نمی تابند و با اصرار در بدست آوردن نمایندگی هایی که حتی از توانشان خارج است و با ارائه آمارهای واهی و بدون درنظر گرفتن ظرفیت منطقه می کوشند و در این بین نیز شرکتهایی هستند که متاسفانه با اعطای نمایندگی دوم و یا سوم و به امید فروش بیشتر و شرایط کاری را به سمت باخت – باخت پیش می برند.

شرکت آژنددام توس با نیروی انسانی ماهر و فضای کاری و نیزساخت اولین انبار استاندارد داروی دامی در استان خراسان رضوی و دیگر امکانات مناسب سخت افزاری و نرم افزاری و با دید گسترش فضای کسب و کار و با حفظ  خط مشی طراحی شده ، دستان یاری گر تامین کنندگان و تولیدکنندگان داروهای دام و طیور می فشرد و از آن استقبال می کند.