تاریخ انتشار:۱۳۹۷ يکشنبه ۲ دي
آلبندازول 600 (دامیابندازول 600) هر بلوس آلبندازول 600 (دامیابندازول 600) حاوی 600 میلی‌گرم آلبندازول می‌باشد. این دارو محصولی از شرکت دامیاران اراک است.

 موارد مصرف آلبندازول 600

دامیابندازول بر روی تخم، لارو، نوزاد خفته و مرحله بلوغ اکثر نماتودهای دستگاه گوارش و تنفس از جمله دیکتیو کالوس، همونکوس، کوپریا، تریکواسترونژیلوس، استرتاژیا، سستودهای دستگاه گوارش از جمله مونیزیا و ترماتودهای کبدی از جمله فاسیولا در نشخوارکنندگان موثر می‌باشد.

مقدار و نحوه مصرف دامیابندازول 600

برای درمان انواع کرمهای گرد دستگاه گوارش، تنفس و تخم لارو آنها و همچنین مونیزیا (اسکولکس و بندها) 7/5 میلی‌گرم آلبندازول به ازای هر کیلوگرم وزن گاو و گوساله (یک بلوس برای 80 کیلوگرم وزن زنده).

برای درمان کپلک بالغ و تخم آن 15 میلی‌گرم آلبندازول به ازای هر کیلوگرم وزن زنده گاو و گوساله (یک بلوس برای 40 کیلوگرم وزن زنده).

موارد عدم مصرف: توصیه می‌شود در 45 روز اول آبستنی و نیز در دوره شیردهی، تجویز نشود.

زمان پرهیز از مصرف: فاصله آخرین دوز درمانی تا زمان مصرف گوشت 14 روز و در خصوص شیر 72 ساعت می‌باشد.

موارد احتیاط: پس از مصرف توصیه می‌شود دست‌ها با آب و صابون شسته شود.

شرایط نگهداری: در محل خشک و دور از نور آفتاب نگهداری شود.

بسته بندی: جعبه‌های 100 عددی 600 و 152 میلی‌گرمی‌( 10 بلیستر 10 عددی)