تاریخ انتشار:۱۳۹۷ يکشنبه ۲ دي
نیکلوزاماید 1250 (دامیاکلونیل 1250) هر بلوس نیکلوزاماید 1250 (دامیاکلونیل 1250) حاوی 1250 میلی‌گرم نیکلوزاماید پیپرازین می‌باشد. این دارو محصولی از شرکت دامیاران اراک است.

 موارد مصرف نیکلوزاماید 1250

از دامیاکلونیل می‌توان جهت پیشگیری، کنترل و درمان آلودگی‌های ناشی از سستودها (کرم‌های پهن) در نشخوارکنندگان، گوشتخواران و طیور استفاده کرد.

مقدار و نحوه مصرف دامیاکلونیل 1250

طیف ضد انگلی نیکلوزاماید، انگل‌های بسیاری را از جمله گونه‌های تنیا، مونیزیا، استیلزیا، اکینوکوکوس گرانولوزوس وغیره را در برمی‌گیرد.

گاو و گوساله: یک بولوس به ازای هر 25 کیلوگرم وزن زنده (60 – 50 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم)

گوسفند و بز: یک بولوس به ازای هر 15 کیلوگرم وزن زنده (80 – 75 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم)

سگ و گربه: یک بولوس به ازای هر 10 کیلوگرم وزن زنده (125 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم)

طیور: 200 – 100 میلی‌گرم ماده موثره به ازای 1 کیلوگرم وزن زنده، مخلوط با خوراک به مدت 3 روز متوالی.

موارد عدم مصرف: ندارد.

زمان پرهیز از مصرف: ندارد.

تداخل دارویی: نیکلوزاماید را می توان همراه با سایر داروهای ضد انگلی مصرف کرد.

موارد احتیاط: ندارد.

بسته بندی: جعبه‌های 100 عددی