تاریخ انتشار:۱۳۹۷ يکشنبه ۲ دي
دی مينازن اسيچورت (همازن) هر میلی‌لیتر داروی همازن حاوی 70 میلی‌گرم دی مینازن اسیچورت می‌باشد. این دارو محصولی از نصر فریمان است.

 فارماکوکینتیک دی مينازن اسيچورت

یک ساعت بعد از تزریق دی مینازن حداکثر مقدار خونی آن ایجاد می‌شود. تنها در سگ حداکثر غلظت خونی 3 ساعت بعد از تزریق ایجاد می‌شود. حداکثر غلظت دی مینازن در خرگوش 1/1 ppm ، گاو 4/6 تا 6 ppm و نشخوارکنندگان کوچک (بز ، گوسفند) 3/9 تا 6/7 ppm می‌باشد. در گاو دارو به صورت اولیه از طریق ادرار دفع می‌شود.

موارد مصرف دی مينازن اسيچورت

 این دارو برای درمان عفونت‌های ناشی از گونه‌های مختلف بابزیا (Babesia) مانند B.bovis ,B.bigemina ,B.ovis ,B.equi ,B.motasi ,B.canis کاربرد دارد . همچنین برای درمان تریپانوزومیازیس ناشی از Trypanosoma congolense ,T.vivax ,T.brucei بکار می‌رود.

مقدار مصرف

با بزیوزیس: گاو، اسب، گوسفند، بز و سگ: 3/5 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن یک دوز (Single dose) 

تریپانوزومیازیس: 7 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن 

روش مصرف:

دارو به روش داخل عضلانی یا زیر پوستی تزریق شود.

عوارض جانبی همازن

احتمال بروز واکنش‌های موضعی در محل تزریق وجود دارد. در اسب امکان بروز عارضه جدی وجود دارد بنابراین لازم است اقدامات و مراقبتهای ضروری صورت گیرد. وقتی دارو به صورت داخلی تجویز شود باعث اتساع شریانی و کاهش فشار خون می‌شود. همچنین باعث افزایش حرکات عضلات روده می‌شود. مهمترین اثرات سمیت دارو آسیب کلیه و کبد می‌باشد که منجر به بروز استفراغ، اسهال و زردی .... می‌شود.

سمیت دارویی همازن

در موارد مصرف دوزهای متعدد درمانی یا مقادیر زیاد دارو در سگ سالم علائم شدید عصبی، خونریزی و ضایعات مشخص مغزی بروز می‌کند. همچنین در سگ‌هایی که با مقادیر زیاد یا دوزهای متعدد درمان شده‌اند تغییرات دژنراتیو چربی در کبد، کلیه‌ها، میوکارد قلب و عضلات مشاهده گردیده است. در گاو تجویز دوزهای متعدد دارو دژنراسیون شدید تر چربی و نیز علائم خفیف عصبی نسبت به سگها ایجاد می‌کند.

دوره پرهیز از مصرف:

گوشت و شیر: 7 روز پس از آخرین درمان

شرایط نگهداری:

در دمای کمتر از 30درجه سانتیگراد و دور از نور نگهداری شود. از یخ زدگی دارو جلوگیری شود.

بسته بندی:

این دارو در ویال 20، 50 و 100 میلی‌لیتری عرضه می‌گردد.