تاریخ انتشار:۱۳۹۷ يکشنبه ۲ دي
دکستروز + کلسیم، منیزیم، فسفر (کلسی گلوکوجت) سرم هیپرتونیک قندی به همراه مواد معدنی (کلسیم، منیزیم، فسفر). محلول تزریقی جهت درمان تب شیر و کمبود گلوکز و مواد معدنی (کلسیم، منیزیم و فسفر) در گاو، گوسفند و اسب می باشد.

 غلظت پلاسمایی انسولین و گلوکز در گاوهای آبستن قبل از زایمان بیشتر از بعد از زایمان است. بیشترین غلظت قبل از زایمان انسولین و گلوکز مربوط به گاوهایی است که  مبتلا به هیپو کلسمیک می‌گردند. در زمان بروز هیپوکلسمی غلظت انسولین پلاسما کاهش یافته ولی گلوکز پلاسما افزایش می‌یابد. با تزریق CMP غلظت انسولین پلاسما افزایش یافته ولی گلوکز پلاسما کاهش می‌یابد. لذا برای جلوگیری از افت قند داخل سلولی در گاوهای شیرده، نگهداری سطح کلسیم خون در سطح نرمال ضروری است، زیرا غلظت طبیعی کلسیم ترشح انسولین را تحریک می‌نماید.

لذا استفاده از دکستروز به همراه کلسیم بهترین درمان در موارد تب شیر و بی‌اشتهایی و... می باشد.

ترکیبات کلسی گلوکوجت

کلسیم کل (کلسیم بوروگلوکونات) : %24/7

دکستروز: %15

منیزیم هیپوفسفیت هگزاهیدرات : %37

اسید بوریک : %3/1

موارد مصرف کلسی گلوکوجت

مصرف در بیماری‌ها (تب شیر و کمبود کلسیم، فسفر، منیزیم و گلوکز)

میزان مصرف براساس Hypocalcemia:

گاو: درمان 500 میلی لیتر و جهت پیشگیری بیماری تب شیر 500 - 200  میلی‌لیتر پس از زایمان مصرف گردد.

اسب : 500 - 250 میلی لیتر      

گوسفند : 125 - 50 میلی لیتر

به طور کلی در صورت نیاز پس از 6 - 2 ساعت مجددا تجویز شود.

روش مصرف:

- داخل وریدی و زیرجلدی

- ترجیحا مصرف داخل وریدی توصیه می‌گردد. در صورتی که به صورت زیرجلدی مصرف گردد، در نقاط مختلف بدن تزریق شده و جهت افزایش جذب دارو محل تزریق ماساژ داده شود.

موارد احتیاط:

در صورت مصرف زیاد و افزایش سطح کلسیم خون بیشتر از حد طبیعی می‌تواند اثرات سمی بر روی عملکرد قلب داشته باشد. بنابراین میزان مصرف باید بر اساس شدت کمبود کلسیم تنظیم گردد. همچنین دارو باید به آهستگی مصرف گردد تا در صورت بروز علایم مسمومیت مصرف آن متوقف گردد. 

شرایط نگهداری:

- در دمای محیط اتاق (30 - 15 درجه سانتی‌گراد) نگهداری شود.

- از یخ زدگی جلوگیری به عمل آید.

بسته‌بندی: ویال 250میلی لیتر  و 500میلی لیتر