تاریخ انتشار:۱۳۹۷ سه شنبه ۲۷ آذر
سفتیوفور سدیم (سفتی پرین 4) هر ویال داوری سفتی پرین 4 حاوی 4 گرم سفتیوفور سدیم می‌باشد که بعد از آماده‌سازی محلول آن معادل 50 میلی‌گرم سفتیوفور پایه (Base) به صورت ملح سدیم در یک میلی‌لیتر خواهد داشت. این دارو محصولی از شرکت نصر می‌باشد.

 فارماکوکینتیک

پس از تزریق دارو به سرعت جذب شده و در سرتاسر بدن ازجمله کلیه‌ها، ریه‌ها، مفاصل و بافت‌های نرم منتشر می‌شود و 45 دقیقه بعد از تزریق غلظت پلاسمایی آن به حداکثر می‌رسد. سفتیوفور قدرت نفوذ کمی به داخل CSF دارد. دارو در کبد متابولیزه می‌شود و چندین متابولیت فعال ایجاد می‌شوند. راه اصلی دفع سفتیوفور از طریق فیلتراسیون کلیوی و ادرار است.

موارد مصرف سفتی پرین 4 

گاو: درمان بیماری‌های تنفسی گاو (تب حمل و نقل و پنومونی) به‌خصوص موارد ناشی از مانهمیا همولیتیکا، پاستورلا مولتوسیدا و هموفیلوس حتی در گاوهای شیری طی دوران شیردهی، درمان گندیدگی سم ناشی از فوزوباکتریوم نکروفوروم و باکتریوئیدس ملانینوژنیکوس.

گوسفند: درمان بیماری‌های تنفسی (پنومونی گوسفند) ناشی از پاستورلا مولتوسیدا و مانهمیا همولیتیکا.

بز: درمان بیماری‌های تنفسی (پنومونی بز) ناشی از پاستورلا مولتوسیدا و مانهمیا همولیتیکا.

اسب: درمان عفونت‌های تنفسی ناشی از استرپتوکوکوس زئوپیدمیکوس.

جوجه: کنترل عفونت‌های کلی باسیلوسی و استافیلوکوکسی در جوجه‌های یک روزه.

سگ: درمان عفونت‌های مجاری ادراری همراه با اشرشیا کولی و پاستورلا میرابیلیس.

مقدار و روش مصرف

گاو: یک میلی‌گرم به ازای هر گیلوگرم وزن بدن معادل یک میلی‌لیتر محلول استریل آماده شده برای 50 کیلوگرم وزن بدن به روش داخل عضلانی. درمان باید با فواصل 24 ساعت به مدت 3 روز متوالی تکرار شود. درصورتی که پس از دو سه روز درمان، نتایج رضایت‌بخشی دیده نشد، در روزهای چهارم و پنجم نیز درمان را ادامه دهید.

اسب: 2 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به روش داخل عضلانی. هر 24 ساعت باید تزریق را تکرار کرد. پس از رفع علائم بیماری درمان را به مدت 48 ساعت دیگر ادامه دهید. اگر طی 4 تا 5 روز پاسخی مشاهده نشد، باید تشخیص بیماری را بازبینی نمایید.

گوسفند و بز: 1.1 تا 2.2 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به روش داخل عضلانی. درمان باید با فواصل 24 ساعت به مدت 3 روز متوالی تکرار شود. درصورتی که پس از دوسه روز درمان، نتایج رضایت‌بخشی دیده نشد و روزهای چهارم و پنجم نیز درمان را ادامه دهید.

جوجه: 0.08 تا 0.2 میلی‌گرم سفتیوفور برای هر جوجه به روش زیرجلدی.

سگ: 2 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن معادل 0.5 میلی‌لیتر محلول استرذیل آماده شده برای هر 10 کیلوگرم وزن بدن به روش زیرجلدی. درمان باید با فواصل 24 ساعت و به مدت 5 تا 14 روز تکرار شود.

شیوه مصرف

با افزودن 80 میلی‌لیتر آب استریل در داخل ویال، محلول آماده تزریق تهیه می‌شود. بعد از اضافه کردن آب به خوبی تکان دهید تا محلول یکنواختی به‌دست آید.