پایگاه خبری تحلیلی

آژند دام

دام، طیور، آبزیان

کد خبر: 222
بازدید: 3780
تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۲/۱۷ ساعت: 8:11:44 PM
محلول استریل تزریقی - Calcimaphor 40

کلسیم- منیزیم- فسفر (کلسیمافور 40)

هر میلی لیتر دارو حاوی 400 میلی گرم کلسیم بوروگلوکنات و 22 میلی گرم منیزیم هیپوفسفیت معادل 30/4 میلی گرم کلسیم، 2/04 میلی گرم منیزیم و 5/32 میلی گرم فسفر بعلاوه 1 میلی گرم کلروکزول بعنوان محافظ میباشد..این دارو محصولی از شرکت داروسازی نصر فریمان می باشد.

کلسیم- منیزیم- فسفر (کلسیمافور 40)

مکانیسم اثر:

کلسیم دربدن اعمال زیادی انجام میدهد. کلسیم کاتیون اصلی هیدروکسی آپاتیت کریستال استخوان که یک مولکول پیچیده شامل کلسیم فسفات وآب است، میباشد. کلسیم و فسفر دراستخوان اغلب نسبت 2:1 دارند. عمل اصلی دیگرکلسیم درانقباض عضلات میباشد. انقباض عضلات توسط غلظت یون کلسیم (ca++ )  درسارکوپلاسم تنظیم میشود. غشا رتیکولوم سارکوپلاسمیک حاوی  یک پمپ کلسیم وابسته بهATP  است که غلظت یون کلسیم را درعضله درحال استراحت درحد پایین نگه میدارد. متعاقب تحریک، کلسیم سریعا از انتهای رتیکولوم سارکوپلاسمیک آزاد میشود وبه اکتین متصل  میشود. این واکنش، تشکیل پل های عرضی بین اکتین ومیوزین که باعث کشیده شدن آنها به مرکزسارکومر میشود را باعث میشود. این واکنش ظاهرا به صورت کوتاه شدن عضله تظاهرمییابد. درزمان استراحت، یون کلسیم دوباره درطول رتیکولوم سارکوپلاسمیک برگردانده میشود و پلهای عرضی  شکسته میشوند. بدون یون کلسیم این روند انجام نمیشود. کلسیم برای هیجانات عصبی عضلانی وانتقال ایمپالس های عصبی مورد نیاز است. کلسیم برای انعقاد خون نیزلازم است.

فسفردربدن نقش زیادی دارد. تقریبا 80 درصد فسفربدن با کلسیم دراستخوانها و دندان ها ذخیره شده است. نقش اصلی آن انتقال انرژی بیولوژیک بخصوص ازطریق ATP میباشد. باندشدن دوطرفه رادیکال­های فسفات همراه با انتقال انرژی در طول اکسیداسیون هیدورژن برای تشکیل آب لازم است. فسفات­ها درتوانایی سیستم بافرینگ بدن نیز نقش دارند.

منیزیم دربدن نقش مهمی دارد. حدود 70 درصد منیزیم بدن درساختمان کریستالین استخوان جا دارد. منیزیم یک یون داخل سلولی و یک کوفاکتوراصلی برای تعداد زیادی از آنزیم هایی که درتولید DNA و پروتئین نقش دارند، میباشد.

فارماکوکینتیک :

درنشخوارکنندگان کلسیم جیره ازطریق روده کوچک براساس نیاز بدن ایجاد میشود. دردام های بالغ جذب کلسیم درمواقع نیازبه مقدار زیاد این عنصر مثلا در دوره آبستنی و دوره شیرواری افزایش مییابد. فاکتورهایی که میتوانند جذب کلسیم را تحت تاثیر قراردهند شامل نوع جیره ومقدارکلسیم و فسفرموجود درجیره میباشد. در دام های جوان فسفرازطریق شیرو جیره حاوی علوفه جذب میشود. متابولیسم کلسیم و فسفرتوسط هورمون پاراتیرئید و ویتامینD تحت تاثیر قرارمیگیرد. هورمون پاراتیروئید درپاسخ به کمبود کلسیم (HYPOCALCEMIA) ترشح میشود که این هورمون باعث تبدیل 25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول به 1و25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول میشود. هورمون پاراتیروئید و1و25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول باهم بازجذب کلسیم از استخوان را تحریک میکنند و1و25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول به تنهایی جذب کلسیم از روده را تحریک میکند. کلسیم ازاستخوان و روده وارد خون میشود. موقعیکه مقدارکلسیم سرم به بالاترازحدنرمال میرسد، ترشح هورمون پاراتیروئید مهارمیشود و ترشح کلسیتونین تحریک میشود. غلظت زیاد کلسیتونین بازجذب کلسیم ازاستخوان رامهار میکند وغلظت پایین هورمون پاراتیروئید جذب کلسیم رامهارمیکند. کلسیم به طورعمده ازطریق مدفوع وادرار و مقدارناچیزی نیزازطریق غده عرق به خارج دفع میشود. منیزیم از دستگاه گوارش به میزان کم جذب میشود و مقداربیشتر از نیازبدن به آسانی ازطریق کلیه دفع میشود. در دامهای شیروار نیز مقدار قابل توجهی کلسیم ازطریق شیر به خارج دفع میشود. مقداردفع کلسیم ازطریق آغوز معادل 2 برابر مقدارآن درشیر است.

موارد مصرف :

پیشگیری ودرمان : کمبودکلسیم خون (HYPOCAICEMIA) و درمان تتانی ناشی ازکمبود منیزیم درگاو، گوساله وگوسفند، ریکنز(Rickets) دردام های جوان، استئومالاسی (Osteomalacia) دردام های بالغ.

مقدارمصرف :

گاو: 400 - 150میلی لیتر.         گوسفند و بز: 50 - 20 میلی لیتر.

روش مصرف : به صوررت زیرجلدی و یا آهسته وریدی تزریق شود.

نکات قابل توصیه: قبل ازتزریق محلول باید تا دمای بدن گرم شود. ازتزریق داخل عضلانی دارو بدلیل احتمال ایجاد ضایعات بافتی درناحیه تزریق خوداری شود. ازیخ زدگی دارو جلوگیری شود.

عوارض جانبی : تزریق وریدی دارو به آهستگی انجام شود چون غلظت زیاد کلسیم میتواند باعث بلوک قلبی شود.

تداخل دارویی : مصرف همزمان گلیکوزیدهای قلبی با املاح کلسیم تزریقی ممکن است خطربروزآریتمی قلبی را افزایش دهد.

زمان پرهیز ازمصرف : ندارد.

شرایط نگهداری : درجای خنک ودور ازنور نگهداری شود.

بسته بندی : این دارو درویال 250 میلی لیتری عرضه میگردد.


نام:
پست الکترونیک:
نظر:
*
نظر شما با موفقیت ارسال شد.
نظر شما حداکثر تا 24 ساعت آینده بررسی می شود
ارسال نظر
نظرات حاوی توهین و افترا منتشر نخواهد شد
نظرات به زبانهایی به غیر از زبان فارسی منتشر نخواهد شد
نظرات غیر مرتبط با این خبر منتشر نخواهد شد.
نام:
پست الکترونیک:
نظر:
*
 

عناوین اصلی