پایگاه خبری تحلیلی

آژند دام

دام، طیور، آبزیان

کد خبر: 218
بازدید: 2647
تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۲/۱۷ ساعت: 4:25:48 PM
محلول استریل تزریقی - estroPLAN

کلوپروستنول سدیم (استروپلان)

هر میلی لیترحاوی 250 میکرو گرم کلوپروستنول سدیم میباشد.

کلوپروستنول سدیم (استروپلان)

مکانیسم اثر : پروستا گلاندین ها در سیستم تناسلی اعمال زیر را انجام میدهد.

تخمک گذاری، تحلیل جسم زرد، انتقال گامت ها، تحریکات وانقباضات رحم، دفع غشاهای جنینی، سقط جنین وحرکت اسپرم دردستگاه تناسلی جنس نروماده.

پروستا گلاندین ها از اسید آراشیدونیک آزاد که توسط فعالیت آنزیم فسفولیپازA متصل به غشای سلولی ساخته میشود، تولید میگردند. پس از رهاشدن اسید آراشیدونیک حداقل دو مسیرآنزیمی اکسیده میگردد. مسیری که توسط سیکلوکسی ژناز کاتالیزه میشود منجربه تولید پروستاگلاندین ها وترومبوکسان میگردد. پروستاگلاندین ها در وهله اول به خاطر اثر  لوتئولیتیکی شان مورد استفاده قرار میگیرند.

PGF2 باعث تحلیل سریع جسم زرد فعال و کاهش سریع درتولید پروژسترن میشود. لوتئولیز منجر به رشد فولیکول وبرگشت به فحلی با تخمک گذاری طبیعی میشود. فحلی درگاو 4-2 روزودر مادیان 5-2 روزبعد ازتحلیل جسم زرد اتفاق میافتد. مکانیسم دقیق اثر لوتئولیزی پروستاگلاندین ها مشخص نیست ولی ممکن است به تغییرات جریان خون درعروق رحمی وتخمدانی، مهارپاسخ تخمدان به گنادوتروفین با تحریک آنزیم­های کاتالیتیکی مربوط باشد. 

PGF2  یک اثر تحریکی مستقیم روی عضلات صاف رحم واثرشل کنندگی سرویکس دارد. گیرنده­ های خاصی درغشای سلولی بعضی ازبافتها بخصوص عضلات صاف وجود دارد که با اثرات تحریکی PG  متاثرشده و با تغییراتی دریون کلسیم وحرکت آن به داخل سلول ودرنهایت پلاریزه کردن غشای سلولی باعث تحریک وعملکرد آن میگردد.

فارماکینتیک : کلوپروستنول پس ازتزریق به روش عضلانی سریعا دربدن پخش میشود. درگاوحداکثرمیزان بافتی آن 30 دقیقه پس از تزریق به وجود می آید. پروستاگلاندین ها به سرعت توسط آنزیم های موجود در ریه، کبدوکلیه ها متابولیزه میشوند وتنها درصورتی که شبکه عروقی خاصی جهت اتصال موضعی آنهاوجود داشته باشد، همانند یک هورمون کلاسیک عمل مینماید. کلوپروستنول ازطریق کلیه وصفرا دفع میشود. درگاو کلوپروستنول نیمه عمر1/6 ساعته دارد. در مدت 24 ساعت غلظت کلوپروستنول در محل تزریق به کمترین مقدار خود میرسد.

موارد مصرف :

گاو : کلوپروستنول در درمان گاو درموارد زیر مورداستفاده قرار میگیرد :

1- کیست لوتئال

  2- موارد فحلی خاموش یا نا معین

این شرایط درگاوهای با تولید بالا معمولا در پیک شیرواری که فعالیت تخمدان طبیعی است ولی تظاهرات رفتاری آنها یا ضعیف وموقتی است یا وجود ندارد، اتفاق میافتد. این دام ها پس ازتشخیص جسم زرد از طریق آزمایش رکتال با تزریق کلوپروستنول درمان میشوند.

3-القاء زایمان : القاء زایمان درپریود نزدیک زایمان امکانپذیر است و قبل از روز 270  آبستنی نباید ازاین دارو استفاده گردد. زایمان معمولا 24 تا 36  ساعت بعدازتجویز دارو صورت میگیرد.

4-خاتمه دادن به آبستنی ناخواسته طبیعی. ایجاد سقط جنین توسط کلوپروستنول بین روزهای 7 تا 150 بعد ازآبستنی امکان پذیراست. بین روزهای 7 تا 100 آبستنی، سقط جنین درطول 3 تا 5 روز بعد ازتجویزداروصورت میگیرد. بخاطر کاهش نقش پروژسترون جسم زرد وافزایش نقش پروژسترون جفت درنگهداری آبستنی، سقط جنین بین روزهای 100 تا 150روزگی قابل اطمینان نیست. اکرسقط جنین 8 روز بعد از درمان صورت نگیرد تزریق مجدد باید انجام شود. سقطجنین بعد از150 روزگی نباید انجام شود.

5- خاتمه دادن به آبستنی غیرطبیعی :

الف : جنین مومیایی شده.

ب : آب آوردگی غشاءجنبنی : تجمع پاتولوژیکی مایعات جفت (هیدروآلانتوئیس،هیدروآمینوس).

یک دوز ازکلوپروستنول منجر به دفع جنین در هرمرحله ازآبستنی میشود.

6-آندومتریت مزمن، پیومتراوجفت ماندگی : به خاطر اثر تحریکی کلوپروستنول بر روی عضلات صاف رحم وانقباض رحم این دارو به دفع غشاء جنینی کمک میکند.

درمواردعدم وجود سپتی سمی، کلوپروستنول به درمان عفونت های رحمی بعد اززایمان ازطریق تحلیل جسم زرد وتحرک انقباضات میومتریوم کمک میکند.

7-هم زمان سازی سیکل فحلی.

8-استفاده در دوره اولیه بعد از زایمان به منظور افزایش کارائی دستگاه تولید مثل.

مادیان :

1- درموارد فحلی خاموشی (silentheat)

مادیان های دارای سیکل طبیعی فحلی :

ممکن است تعدادی از مادیان های دارای سیکل فحلی طبیعی، کاملا رفتارهای فحلی یا دیگرتغییرات فیزیولوزیکی زمان فحلی را نشان ندهند، که این وضعیت با کلوپروستنول قابل درمان است.

2- دی استروس طولانی (prolonged Dioestrus)

3-آبستنی کاذب (pseudopregnency)

4- آنستروس وابسته به شیرواری ( lactation-related anoestrus )

5-ایجاد سقط جنین قبل از روز45 آبستنی.

موارد منع مصرف :

1- دردام های آبستن به جزمواقعی که سقط جنین مورد نظر میباشد استفاده نشود.

2-از تزریق وریدی دارو اجتناب شود.

3-در مادیان های دچار نارسایی های حاد یا تحت سیستم گوارشی یا تنفسی مصرف نشود.

مقدار مصرف :

گاو : یک یا چند باربا دوز2 میلی متر.

اسب : اسب های کمتر از400 کیلو گرم وزن بدن : 1- 0/5 میلی لیتر. اسب های پیش از400 کیلوگرم وزن بدن 2-1 میلیمتر.

روش مصرف : تنها به صورت عضلانی تزریق شود.

دوره پرهیز ازمصرف : گوشت : یک روز پس ازآخرین تزریق.     شیر: 4 ساعت      گوشت وشیرگوسفند : 4روز

عوارض جانبی :  درگاو ممکن است عفونت­های موضعی در محل تزریق ایجاد شود که میتواند به صورت عمومی وسیستمیک بروز کند و در موارد محدودی خطرناک ومرگبار باشد.

درگاو متعاقب تجویز10-5 برابر دوز توصیه شده، افزایش درجه حرارت بدن، ریزش بزاق گزارش شده است.

در مادیان تجویز بیشتر از دوز توصیه شده باعث تعریق زیاد، افزایش تعداد تنفس وضربان قلب، آتاکسی، اسهال ودل درد خفیف شده است، این علائم معمولا ملایم و زود گذرند.

موارد احتیاط: به دلیل این که این دارو ازطریق پوست به آسانی جذب میشود لذا زنان باردار و افراد مبتلا به آسم باید ازتماس با این دارو خوداری کنند چون کلوپروستنول باعث سقط جنین یا تنگی نفس حاد میشود در مواقع تماس با این دارو، موضع تماس باید فورا با آب و صابون شسته شود.

درمان فوری با آنتی بیوتیک ها در صورت بروز عفونت در محل تزریق چه به صورت موضعی وچه انتشار یافته کاملا ضروری است.

اطمینان از مصرف دارو:

 گاوها باید آماده تلقیح بوده، حتما از سلامت کامل وجسم زرد فعال برخوردار باشند. وضعیت تغذیه گاو باید کافی ومناسب باشد زیرا در تلیسه های جوان تغذیه اثر مستقیمی بر میزان باروری وشروع فحلی و در گاوهای شیری در بازگشت مجدد به فحلی پس از زایمان دارد.

تلقیح مصنوعی باید به درستی وبا روش صحیح و بهداشتی انجام گیرد.

شرایط نگهداری : دارو در دمای کمتر ازc 25 و دور از نور نگهداری شود.

بسته بندی : این دارو در ویال 20 میلی لیتری عرضه میگردد.


نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:0
انتشار یافته:2
رضا
۱۳۹۳ سه شنبه ۲۵ آذر 8:34:44 PM
ایا تزریق کلوپروستنول برای گاو کشنده است
بهنام
۱۳۹۵ سه شنبه ۱۰ اسفند 12:32:51 AM
در بدنسازی چه کاربردی داره
نام:
پست الکترونیک:
نظر:
*
نظر شما با موفقیت ارسال شد.
نظر شما حداکثر تا 24 ساعت آینده بررسی می شود
ارسال نظر
نظرات حاوی توهین و افترا منتشر نخواهد شد
نظرات به زبانهایی به غیر از زبان فارسی منتشر نخواهد شد
نظرات غیر مرتبط با این خبر منتشر نخواهد شد.
نام:
پست الکترونیک:
نظر:
*
 

عناوین اصلی