پایگاه خبری تحلیلی

آژند دام

دام، طیور، آبزیان

گروه خبری : 

هورمون

Fertirelin

گنادورلین (فرتیرلین)

گنادورلین (فرتیرلین) ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ 2:20:33 PM

هر ميلـي لـيتـر حاوي 100 ميكروگرم گنادورلـيـن به شكل ملح استات مي باشد.

محلول تزریقی - Synchromate

کلوپروستنول سدیم (سینکرومیت)

کلوپروستنول سدیم (سینکرومیت) ۱۳۹۲/۳/۱۶ 3:50:32 PM

هر میلی لیتر محلول سینکرومیت حاوی 236 میکروگرم کلوپروستنول سدیم (برابر با 250 میکروگرم کلوپروستنول) میباشد.

عناوین اصلی