پایگاه خبری تحلیلی

آژند دام

دام، طیور، آبزیان

گروه خبری : 

سرم

ISOCARBIJET - Sodium Bicarbonate 1.3%

بی کربنات سدیم 1/3% (ایزوکربیجت)

بی کربنات سدیم 1/3% (ایزوکربیجت) ۱۳۹۲/۳/۶ 12:38:08 PM

محلول ایزوتونیک بی کربنات سدیم (% 1/3) با اسمولاریته 309 میلی اسمول در میلی لیتر میباشد.این دارو محصولی از شرکت زوفا می باشد.

ساخت آمریکا - Endovac

واکسن اندوک

واکسن اندوک ۱۳۹۲/۳/۶ 10:40:20 AM

واکسن حاوی سویه سالمونلا تیفی موریوم است. جهت پیشگیری از ورم پستان های با عوامل اشرشیاکلی واندوتوکسمی هایی با عوامل اشرشیاکلی– سالمونلاتیفی موریوم – پاستورلا مولتی و مانهمیا همولتیکا

GLUCOJET - Dextrose 50%

دکستروز 50% (گلوکوجت)

دکستروز 50% (گلوکوجت) ۱۳۹۲/۳/۶ 2:12:01 PM

محلول هیپرتونیک دکستروز %50 با اسمولاریته 775/2 میلی اسمول در میلی لیتر می باشد.

CARBIJET - Sodium Bicarbonate 8.4%

بی کربنات سدیم 8/4% (کربیجت)

بی کربنات سدیم 8/4% (کربیجت) ۱۳۹۲/۳/۶ 2:45:59 PM

محلول هیپرتونیک بی کربنات سدیم (% 8/4) با اسمولاریته 2 میلی اسمول در میلی لیتر می باشد.

SALINJET - Sodium Chloride 7.2%

سدیم کلراید 7/2% (سالینجت)

سدیم کلراید 7/2% (سالینجت) ۱۳۹۲/۳/۶ 11:47:08 AM

محلول هیپرتونیک کلرور سدیم (% 7/2) با اسمولاریته 2460 میلی اسمول در لیتر میباشد.

عناوین اصلی