پایگاه خبری تحلیلی

آژند دام

دام، طیور، آبزیان

گروه خبری : 

آنتی هیستامین

محلول تزریقی - Histoject

تریپلن آمین (هیستوجکت)

تریپلن آمین (هیستوجکت) ۱۳۹۲/۲/۳۱ 4:07:15 PM

هرمیلی لیتر حاوی 25 میلی گرم تریپلن آمین هیدروکلراید میباشد.

عناوین اصلی