پایگاه خبری تحلیلی

آژند دام

دام، طیور، آبزیان

گروه خبری : 

آنتی بیوتیک

معرفی داروی جدید كه به زودی تولید خواهد شد

اكسی تتراسكلین 10% + فلونیكسین2%

اكسی تتراسكلین 10% + فلونیكسین2% ۱۳۹۶/۱/۲۱ 2:42:35 PM

اکسی تتراسیکلین جزو خانواده تتراسیکلین‌ها می‌باشد. آنها آنتی‌بیوتیک‌های وسیع‌الطیف هستند که علیه باکتری‌های گرم منفی و گرم مثبت، مایکوپلاسما، اسپیروکت‌ها و اکتینومایست‌ها موثر می‌باشند.

داروی دی‌استرپ 3

داروی دی‌استرپ 3 ۱۳۹۶/۱/۴ 3:47:22 AM

دی‌هیدرواسترپتومایسین جزو خانواده آمینوگلیکوزیدها و با طیف اثر محدود می‌باشد. این دارو خاصیت باکتریوسیدی دارد و با اثر بر روی تحت واحد S‌30 ریبوزوم باکتری از سنتز پروتئین سلول باکتری جلوگیری می‌کند.

داروی دی‌استرپ 1

داروی دی‌استرپ 1 ۱۳۹۶/۱/۹ 10:03:15 AM

دی‌هیدرواسترپتومایسین جزو خانواده آمینوگلیکوزیدها و با طیف اثر محدود می‌باشد. این دارو خاصیت باکتریوسیدی دارد و با اثر بر روی تحت واحد S‌30 ریبوزوم باکتری از سنتز پروتئین سلول باکتری جلوگیری می‌کند.

داروی پروپن 5

داروی پروپن 5 ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ 3:26:42 PM

پنی‌سیلین‌ها ازجمله آنتی‌بیوتیک‌های با خاصیت باکتریوسیدی می‌باشند و با تداخل درفعالیت آنزیم ترانس پیتیداز و استحکام دیواره سلولی باکتری‌ها اثر ضدمیکروبی خود را نشان می‌دهند.

داروی پروپن 3

داروی پروپن 3 ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ 11:30:37 AM

پنی‌سیلین‌ها ازجمله آنتی‌بیوتیک‌های با خاصیت باکتریوسیدی می‌باشند و با تداخل در فعالیت آنزیم ترانس پیتیداز و استحکام دیواره سلولی باکتری‌ها اثر ضدمیکروبی خود را نشان می‌دهند.

معرفی داروی پروپن1

معرفی داروی پروپن1 ۱۳۹۵/۱۲/۷ 10:01:23 AM

پنی‌سیلین‌ها ازجمله آنتی‌بیوتیک‌های با خاصیت باکتریوسیدی می‌باشند و با تداخل در فعالیت آنزیم ترانس پیتیداز و استحکام دیواره سلولی باکتری‌ها اثر ضدمیکروبی خود را نشان می‌دهند.

نیروی نوینی از بایر بر علیه باکتری‌ها و مایکوپلاسماها

بای‌تریل

بای‌تریل ۱۳۹۵/۸/۱۲ 9:48:54 AM

بای‌تریل یک داروی ضدعفونت است که بخش تحقیقات بایر اختصاصاً برای مصارف دامپزشکی ساخته است.

پودر استريل قابل تزريق

سفتی پرین (سفتیوفور 1 گرم)

سفتی پرین (سفتیوفور 1 گرم) ۱۳۹۳/۵/۲۲ 2:33:20 PM

هر ويال حاوي 1 گرم سفتيوفور مي باشد كه بعد از آماده‌سازی محلول آن معادل 50 ميلي گرم سفتيوفور پایه (Base) به صورت ملح سدیم در يك ميليی‌ليتر خواهد داشت.این دارو محصولی از شرکت داروسازی نصر فریمان می‌باشد.

پودر مخلوط در دان

فلاوفسفولیپول 0/6 درصد (فلاپول 0/6%)

فلاوفسفولیپول 0/6 درصد (فلاپول 0/6%) ۱۳۹۳/۵/۲۱ 12:43:24 PM

هر کیلوگرم پودر حاوی 6 گرم فلاوفسفولیپول همراه با اکسیپیان مناسب می باشد.این دارو محصولی از شرکت دامیاران اراک می باشد.

پودر محلول در آب - Tylosol

تایلوزین تارترات (تایلوسول)

تایلوزین تارترات (تایلوسول) ۱۳۹۳/۳/۲۰ 3:37:27 PM

ترکیب : هر ساشه حاوی 100 گرم تایلوزین خالص (Base) میباشد.این دارو محصولی از شرکت دامیاران اراک می باشد.

Pen/strep 20/20

پن استرپ 20/20

پن استرپ 20/20 ۱۳۹۳/۲/۱۰ 12:52:51 PM

هر میلی لیتر سوسپانسیون حاوی 200.000 واحد پروکائین پنی سیلین G و 200 میلی گرم دی هیدرواسترپتومایسین سولفات

عناوین اصلی