تاریخ انتشار:۱۳۹۷ دوشنبه ۲۶ آذر
حداقل دستمزد ۱ میلیون و حداقل هزینه‌ها ۲ میلیون در حالی مرکز آمار ایران متوسط هزینه خانوار شهری را ماهیانه ۲میلیون و ۷۴۶ هزارتومان اعلام کرده است که دستمزد کارگران افزایشی نداشته و حداقل دستمزد یک میلیون و ۳۷۵ هزار و۵۵۴ تومان است.

 به گزارش آژنددام به نقل از تسنیم، شورای عالی کار در آخرین نشست خود در سال ۱۳۹۶ حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای ۳۰ روز کاری را با ۲۰ درصد افزایش نسبت به دوره قبل خود، یک میلیون و ۱۱۴ هزار و ۱۴۰ تومان تعیین کرد.

 
بر اساس این گزارش، حق مسکن ۴۰ هزار تومان و بن نقدی کارگری همان رقم ۱۱۰ هزار تومان مورد توافق نمایندگان کارگری و کارفرمایی قرار گرفت. طبق مصوبه‌ای که شورای عالی کار داشت، حق اولاد برای هر فرزند زیر ۱۸ سال ۱۱۱ هزار و ۴۱۴ تومان و به نسبت برای هر تعداد فرزند این میزان افزوده می‌شود؛ بنابراین حداقل حقوق دریافتی برای یک فرد متاهل که دارای یک فرزند زیر ۱۸ سال است، با احتساب حق مسکن و بن نقدی به یک میلیون و ۳۷۵ هزار و ۵۵۴ تومان رسید و همین طور حداقل حقوق برای افراد مجرد یک میلیون و ۲۶۴ هزار و ۱۴۰ تومان پرداخت خواهد شد.
 
درحالی که حداقل حقوق کارگران در سال ۹۷ حدود یک میلیون و ۳۷۵ هزار و ۵۵۴ تومان تعیین شد، متوسط هزینه خانوارشهری طبق گزارش مرکز آمار ۲ میلیون و ۷۴۶ هزار تومان است و وزارت کار نسبت به برگزاری جلسه شورای عالی کار و اقدام برای ترمیم دستمزد کاری نکرده است که این موضوع گلایه کارگران را به همراه دارد.
 
مطابق نتایج مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، متوسط میزان درآمد ماهیانه خانوار شهری با رشد ۱۵.۶ درصدی به ۳ میلیون و ۵۷ هزار تومان و میزان هزینه خانوار شهری نیز با رشد ۱۵.۷ درصدی به ماهیانه ۲ میلیون و ۷۴۶ هزار تومان رسیده است.
 
نتیجه این آمارگیری نشان می‌دهد، متوسط هزینه کل خالص سالانه یک خانوار شهری ۳۲۹.۵۲۵ هزار ریال (سالانه ۳۲ میلیون و ۹۵۲ هزار و ۵۰۰ تومان) بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل ۱۵.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.
 
از هزینه کل سالانه خانوار شهری ۷۶.۷۵۰ هزار ریال با سهم ۲۳.۳ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ۲۵۲.۷۷۵ هزار ریال با سهم ۷۶.۷ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با ۲۲.۱ درصد مربوط به هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با ۴۳.۰ درصد مربوط به مسکن بوده است.
 
طرح آمارگیری هزینه ودرآمد خانوار با هدف برآورد متوسط هزینه‌ها و درآمد یک خانوار شهری و یک خانوار روستایی در سال گذشته با آمارگیری از ۱۸ هزار و ۷۰۱ خانوار نمونه در نقاط شهری و ۱۹ هزار و ۲۶۱ خانوار نمونه در نقاط روستایی کشور انجام شد.
 
نتایج مطالعات مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، متوسط میزان درآمد ماهیانه خانوار شهری با رشد ۱۵.۶ درصدی به ۳ میلیون و ۵۷ هزار تومان و میزان هزینه خانوار شهری نیز با رشد ۱۵.۷ درصدی به ماهیانه ۲ میلیون و ۷۴۶ هزار تومان رسیده است.
 
علاوه بر این متوسط میزان درآمد ماهیانه یک خانوار روستایی با رشد ۱۴.۱ درصدی به یک میلیون ۶۸۰ هزار تومان و میانگین هزینه خانوار روستایی نیز با رشد ۱۳.۹ درصدی به یک میلیون و ۴۸۹ هزار تومان رسیده است.
 
البته طبق اظهارات نرخ سبد معیشت حدود ۵ میلیون و سیصد هزار تومان است.
 
فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کاردر ارتباط با آخرین محاسبات «سبد معیشت» می‌گوید:سبد معیشت خانوار از مرز ۵ میلیون تومان گذشته‌است؛ سه هفته قبل، سبد معیشت خانوار، حدود چهار میلیون و نهصد هزار تومان بود، ولی اکنون با این جهش اخیر قیمت‌ها، نرخ سبد از ۵ میلیون تومان هم رد شده است و اگر بخواهم دقیق‌تر باشم باید بگویم نرخ سبد حدود ۵ میلیون و سیصد هزار تومان است.
 
وی تأکید می‌کند: همان چهار میلیون و نهصد هزار تومان هم برای ما کارگران «آرمانی» است؛ اگر به این محاسبات حداقلی تمکین کنند و بپذیرند که هزینه‌ی نیروی کار نیز مانند سایر هزینه‌ها (ارز، مواد اولیه، مالیات و ...) بایستی بالا برود و حتی از آنجا که نیروی انسانی مزدبگیر اکثریت جمعیت را تشکیل می‌دهد و رفاه نسبی آن، متضمن امنیت اجتماعی است بر آن هزینه‌ها هم برتری و ارجحیت دارد، جای خرسندی بسیار خواهد بود.